Formandsberetning 2024

af Jens Krüger Rasmussen

Dette er så min 10. og sidste beretning som formand i Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp. Som det har fremgået af det sidste nyhedsbrev, har bestyrelsen arbejdet målrettet på at få nye og yngre kræfter ind i bestyrelsen. Det ser ud til at det endeligt er lykkedes at få friske kræfter, der både kan og vil. Desuden er det lykkedes at skaffe midler til nye projekter. Det er vi meget taknemmelige for.

Centerskolen i Sakina (HSH) På tilsynsrejsen i 2023 besøgte vi skolen. Den ser ud til at fungere, der er kommet flere elever, og der er kommet nye dygtige lærere til. Det ser ud til, at skolepengene betaler skolens drift. Skolen har i 2023 skiftet bank, revisorfirma, og kommunikationen med PULS har det sidste år været meget sparsom. På den baggrund har bestyrelsen i PULS valgt at udtræde af HSHs bestyrelse.

HSHs bestyrelse har efterfølgende sendt både et certifikat (Development Partner and Friends 1993 -2023) og en takkeskrivelse til os 13. november 2023. (oversat og forkortet) CITAT: “Vi har reflekteret over jeres beslutning om at afslutte partnerskabet. Vi er fyldt af den største fornemmelse af taknemmelighed over at have opnået fælles mål. Jeres støtte har vakt vores fælles vision til live, og vi kan med stolthed annoncere, at vi har virkeliggjort projektets mål. Nu er vi gamle nok til at stå på egne ben: HSH-skolen, som I har opbygget, og 11 små-skoler, som er blevet bygget og har elever i forskellige områder. Mere end 6000 elever har fået uddannelse gennem støtte til fattige elever.

FGM projektet og andre aktiviteter står som et testamente over jeres overbevisning om den fælles kollektive handling og jeres dedikation til at skabe positive forandringer. Jeres generøsitet har berørt mange unge drenge og piger, mænd og kvinder fra fattige familier og jeres venlighed vil fortsat mærkes i dage, måneder og år fremover. Vi vil benytte lejligheden til at takke – ikke kun for den finansielle støtte, men i særlig grad jeres tillid, entusiasme og samarbejdsånd, som I har bragt ind i projektet. Jeres tro på projektet, og jeres villighed til at investere i vores vision, har været succesfuld.

Jeres indsats bør fejres og vi vil forsikre jer om den meningsfulde forskel I har gjort. Til slut, takker vi for jeres dedikation, beslutsomhed og partnerskab. Jeres støtte har været instrumentel i succesen for dette projekt. Jeres støtte har ikke kun været for disse mange unge direkte, men den har også skabt en følelse af enhed og formål i hele området.”

Biskop Peter Golugwa formand for HSH PULS har efterfølgende den 1. december sendt en officiel afslutning på partnerskabet til bestyrelsen i HSH. Vi er fortsat venner, men har ingen økonomiske forpligtelser. Svindelsagen fra 2018 er fortsat uafsluttet. 1. maj 2023 har Udenrigsministeriet hyret to lokale advokater i 8 måneder til en forhåbentlig afslutning. Vi håber at det lykkes denne gang.

Majengo House (Teddys School) Skolen har i 8 år fungeret som en selvstændig institution. Skolen har 110 børn fra 0 til 6 år og fungerer som en forskole. Desuden er der 60 fattige og syge enlige kvinder tilknyttet. Her lærer de at tjene penge, så de har til dagen og vejen. Deres fællesskab betyder rigtig meget for deres sociale funktionsniveau. Teddy og hendes søster Betty redegør hvert kvartal for aktiviteterne på skolen og skolens økonomi. Ved tilsynsrejsen i november 2023, kunne vi se det store arbejde Teddy, bestyrelsen og lærerne udfører. Det er imponerende, så mange mennesker institutionen hjælper.

 

 

 

Faraja (krisecenter for unge piger og kvinder) PULS og Faraja har søgt CKU om en fase 2 af FGM-projektet. (FGM betyder forebyggelse af omskæring og tidlige ægteskaber). Projektet er godkendt af CKU og er startet i januar 2024. Projektet er toårigt og koster 1 mio.kr. Den nye leder Ester Moshi har afsluttet et lederkursus. Der er i øjeblikket 30 teenagemødre på centeret og en Montessori-børnehave med uddannelse af Montessori-lærere. Faraja har bevaret samarbejdet med deres donor – en Rotary organisation i Wien. PULS og Fajara overvejer i øjeblikket at lave en film om FGM-projektet. I 2024 forsøger vi at skaffe penge til filmen med henblik på at lave filmen i 2025. Vi glæder os til samarbejdet.

Agronom-firmaet RECODA. Det er også lykkedes at få bevilget et nyt landbrugsprojekt i Likamba. Det er et treårigt projekt, der startede i januar 2024 og koster 1,1 mio.kr. Resultaterne fra det første projekt var så lovende, at vi fik en forlængelse tredje gang, vi søgte. Der arbejdes fortsat på at udarbejde et pilotprojekt på en database. Formålet er at indsamle og organisere resultaterne af de tidligere landbrugsprojekter. Der er mange ting, der skal afklares. Hvem skal indsamle oplysningerne? Hvad er det vigtigste? Hvor mange forskellige aspekter skal tages med? Hvem skal kunne læse resultaterne? Med mere.

PULS, RECODA og KIWAKKUKI har haft et fantastisk godt samarbejde det sidste år, hvilket vi er meget taknemmelige for. KIWAKKUKI´s 4-årige landbrugsprojekt 2020 – 2024 nærmer sig sin afslutning juni 2024. De opstillede mål er nået, blandt andet etablering af 40 RIPAT-grupper / bonde-grupper for voksne og 6 grupper for unge. Økonomien er blevet gennemgået og bliver afsluttet til tiden. Der er udarbejdet en ekstern evaluering, som danner baggrund for en ny ansøgning til CISU om et 3-årigt projekt i et nyt område på Kilimanjaro fra juli 2024 til juni 2027. Det nye projekt bygger på indhøstede erfaringer og på nye tiltag over for unge. Der vil blive mere systematisk undervisning i skolerne samt forsøg på at engagere unge mellem 18 og 25 år, der ikke har arbejde. CISU har netop meddelt, at de har udvalgt KIWAKKUKI til et ekstra tilsyn fra 13. til 17. maj 2024. Tilsynets formål er ved selvsyn at opleve de projekter som CISU støtter, To af CISUs medarbejdere møder partnerorganisationerne og undersøger den finansielle og administrative del af pengestrømmen. Metoden er dialogbaseret og skal gerne munde ud i en læringsproces, så alle bliver klogere på projektet. Der bliver udarbejdet en rapport med anbefalinger til partnerne og os. Valget af tilsyn er ikke begrundet i mistanke om noget irregulært, men af interesse for projektet. Vi i PULS er stolte af, at vores projekt er blevet udvalgt til tilsyn, og håber at både vi og vores partnere vil lære noget nyt af at blive kigget efter i sømmene.

Afslutning: Vores hjemmeside bliver fortsat brugt. Mange skoleelever skriver opgaver, hvor de henter billeder og tekster fra vores hjemmeside. Der har været mindre efterspørgsel på foredrag og andre aktiviteter som basarer fra loger, foreninger og skoler, hvorfor vi har indsamlet færre penge i Danmark. Til gengæld har vi ansøgt om flere projekter og det er også lykkedes at få projekter finansieret på denne måde. Som beskrevet i nyhedsbrevet november 2023 har PULS en plan om at ansøge skattestyrelsen om skattefradragsret igen, hvis vi opfylder betingelserne. Vi håber, at det bliver muligt at skaffe det nødvendige antal medlemmer, men det kræver at vi gør noget aktivt.