PULS (Projekt ULandshjælp til Selvhjælp)

Aktiviteter og samarbejdspartnere:

Landbrug RECODA (REsurch, Community and Organisational Devlopement Association)

RIPAT (Rural Initiatives for Participatory Agricultural Transformation)

KIWAKKUKI (Kilimanjaro women´s organization to fight HIV and AIDS) I frugtbart område.

Likamba. Landbrug i et meget tørt område.

FGM mod kvindelig omskæring (Female Genital Mutilation)

FAYAWODO (FGM) ( Faraja Young Women Development Organization )

HSH Help to Selfhelp school (Den tekniske skole)

Teddy´s Daycarecenter (Shield of women and Children foundation))

VSLA (Village Save and Loan Association)