Formandsberetning 2023.

Kære alle sammen.

Det er en spændende tid ude i vores samfund, lokalt såvel som på verdensplan gennemgår vi nogle utrolige og uforudsigelige forandringer, som tvinger os til at være omstillingsparate.

Her i PULS har vi valgt at fokusere på nye medlemmer i bestyrelsen, samt nye aktiviteter og projekter.

Dette er så min niende beretning som formand for projekt Ulandshjælp til Selvhjælp. Som det fremgår af det sidste nyhedsbrev, har vi fået to nye yngre personer ind i bestyrelsen for PULS. Det har vi efterlyst i et stykke tid, det ser ud til, at det endeligt er lykkedes at få friske kræfter, der både kan og vil. Tak for det.

Vores samarbejdspartnere i syd har været rigtig gode til at sende os billeder og artikler om, hvad der sker hos dem. Det er vi meget taknemmelige for, og det har muliggjort at nyhedsbrevene i høj grad har indeholdt nyheder fra vores Syd partnere.

Det lykkede os også at bevare skattefradraget, da 113 medlemmer benyttede julen til at donere gaver på mindst 200 kr + kontingent til PULS. Tak for det.

Centerskolen i Sakina (HSH)

På tilsynsrejsen i oktober 2022 besøgte vi skolen. Den ser ud til at fungere, trods et lavere antal elever. Der er kommet dygtige nye lærere til, det ser ud til at skolepengene betaler skolens udgifter, uden en krone fra PULS. Svindelsagen fra 2018 er endnu ikke afsluttet. Udenrigs ministeriet har hyret to lokale advokater, som vi mødte i oktober 2022. I PULS er vi meget glade for at sagen føres til døren, da det også er ulandshjælp at forfølge svindel. Sagen er velbelyst, revisoren har skrevet en rapport, der er vidner, svindlerne har indrømmet, at de har taget betroede midler, så vi håber virkeligt at få sagen afsluttet.

Majengo House (Teddys school)

Skolen har nu i 7 år fungeret som en selvstændig social institution. Teddy og regnskabsføreren Betty redegør hver kvartal for aktiviteterne på skolen og skolens økonomi. PULS har i 2022 hævet det kvartalsvise tilskud til skolen, da aktiviteterne og udgifterne er øget. Det er utroligt så langt pengene rækker, når man tager i betragtning, hvor mange elever og syge/fattige enker Teddy og hendes organisation hjælper. På vores tilsynsrejse fik vi kopier af alle de rosende tilkendegivelser, skolen har modtaget fra myndigheder og taknemmelige pårørende.

FGM Projektet FARAJA

Projektet er nu evalueret, der mangler kun nogle ganske få og små oplysninger. FARAJA har planer om at søge PULS/CKU om en fase 2 af FGM Projektet her i april 2023. Der vil være justeringer, der tager højde for de anbefalinger, der var i evalueringen. Den nye leder Esther Moshi, der er blevet leder efter Mama Siaras død, er lige nu på kursus for nye kvindelige ledere i Arusha, betalt af DANIDA.

Agronom firmaet RECODA

Dominic Ringo, der er leder af RECODA, vil ansøge PULS/CKU om et nyt projekt i Likamba til april 2023, da resultaterne har været meget lovende. Desuden ansøger PULS CKU om et lille kapacitets opbygnings projekt af RECODA, der skal give klarhed på valg af dokuments metoder i forhold til bondegrupper m.m. Vi har længe drøftet, hvordan vi kan støtte de nye bonde foreninger, der er oprettet i forlængelse af Likamba Projektet og de mange nye grupper, der er oprettet på Kilimanjaro.

To unge agronomer fra RECODA Tarmo og Humphrey skal på kursus i København det handler om klimaforandringer. Kurset finder sted fra 5. juni til 23. juni på Amager. Desuden skal to andre fra RECODA på kursus i Nairobi i Kenya fra 9. til 11. maj. Vores partner organisation er blevet valgt, da de har projekter, der arbejder med klima og miljø enten direkte eller gennem landbrugs projekter. Kurserne er betalt af DANIDA med PULS som garant.

KIWAKKUKI 2020 – 2024

Det store landbrugsprojekt skal slutte om et år, så medarbejderne har travlt med at oprette de sidste 20 grupper. Medlemmer af PULS bestyrelse besøgte projektet i oktober 2022. Det var overvældende at se så meget vores samarbejdspartnere havde nået. Som nævnt i sidste nyhedsbrev blev PULS opfordret til at støtte et mindre ”have- initiativ” kaldet Grass Root projekt, der ligger i forlængelse af vandprojektet som vi støttede fra 2021 til 2022.

Vi har før oplevet, at mindre pilot projekter, der bygger på modtagernes egne ønsker, ofte har særdeles gode resultater, da ejerskabet og motivationen er forankret lokalt. PULS har også drøftet, hvorledes de tre nye bonde foreninger kan støttes. Der undersøges forskellige muligheder, der forhåbentlig senere kan blive til et større selvstændigt projekt.

Afslutning

Vores hjemmeside bliver flittigt besøgt, mange skoleelever skriver opgaver, hvor de henter billede og tekster fra vores artikler og film, det er vi meget stolte af. Vi glæder os over at arbejdet i projekterne er respekteret både i Tanzania og i Danmark. PULS har et nogenlunde stabilt medlemstal på 400 i hele landet. PULS har en sund økonomi takket være mange sponsorer, blandt andet SCT Nicolaj Genbrug i Rønne og mange andre enkelt personer har givet store gaver. Eksempelvis ringede et medlem til PULS, fordi han fejlagtigt havde modtaget et varmetilskud på 6000 kr. På dette tidspunkt var det ikke muligt at betale pengene tilbage, så han blev voldsomt indigneret over at skulle modtage penge, som han ikke var berettiget til. Derfor ringede han til PULS og bad os om at formidle pengene til projekterne i Tanzania. Vi takkede ham og har formidlet pengene videre til Tanzania.

I Danmark har pandemien forhindret os i at holde foredrag og andre aktiviteter som basar m.m. hvorfor vi har indsamlet færre penge end andre år. Til gengæld har vi ansøgt om flere projekter, og forhåbentlig får vi finansieret projekterne på anden vis. Det vil vise sig når finansloven vedtages.

PULS har en stærk folkelig forankring i Danmark, og det er vi meget stolte af. PULS repræsenterer strategien Hjælp til Selvhjælp. Vi støtter afrikanernes egne bestræbelser for at hjælpe sig selv.

Venlig hilsen Jens Krüger Rasmussen.

© Copyright - PULS