Kære allesammen.
Formandsberetning i PULS den 3. marts 2018.
Dette er min fjerde beretning som formand for Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke medlemmer og ikke medlemmer, som har støttet økonomisk og takke vores partnere i og uden for bestyrelsen for et
virkeligt godt samarbejde. Vi glæder os over at projektets arbejde er respekteret både i Tanzania og i Danmark.
PULS har et stabilt medlemstal med ca. 400 i hele landet, desuden støtter to danske kirker i Sydslesvig, PULS har en sund økonomi takket være mange sponsorer blandt
andet KFUM og Afrika Genbrug i Haderslev, firmaet VM Tarm, Sct. Nicolai Genbrug i Rønne, Ydre Missions basar i Esbjerg, Videbæk Kristne Friskole og Skipper Clement Skole i Ålborg. Mange enkeltpersoner har give store gaver og desuden har PULS fået testamenterede gaver fra afdøde medlemmer.

Centerskolen i Sakina ( HSH).
2017 har været et vanskeligt år for HSH skolen. Siden 2012 har PULS over en 4-årig periode reduceret sine tilskud til driften, men har i samme periode bygget nye klasselokaler og betalt skolepenge for fattige elever.
HSH skolen har fået ny skoleinspektør igen, denne gang er det en af skolens respekterede lærere, så vi har et håb om, at hun er mere stabil. Elevtallet har været svingende over året, selv om lærerne har gjort meget for at skaffe flere elever. PULS bevilgede sidste år penge til nye el installationer i computerklassen, så eleverne kan nu blive undervist i brug af internet på en skærm og ikke på en tavle som tidligere.
De problemer, der har været mellem lærerne, ledelsen og bestyrelsen, er endnu ikke afklarede, men vi håber på vores tilsynsrejse her i marts 2018, at få en ide om
vejen frem sammen med dem.

Majengo House. (Teddys school)
Teddys School har nu haft sit andet år som en selvstændig organisation, der selv ejer skolebygningen.

Butikken, hvor caretakerne sælger lidt af hvert: lidt hjemmelavet mad, slik, kiks, salt, nødder, kladdehæfter, blyanter og meget andet, går rigtig godt. Kvinderne nyder at
have ”deres eget sted” i køkkenet, hvor de kan fremstille mad, og butikken, hvor de kan sælge mad og andre ting. Caretakerne låner stadigt et lokale på skolen, hvor de
har syværksted med strikkemaskine, symaskiner og stoftrykværksted. Caretakerne er meget taknemmelige for den støtte, de får. Eleverne og lærerne ser ud til at trives
og al undervisningsmateriale er hjemmelavet.
Videbæk Kristne Friskole havde indsamlet og doneret et større beløb til en social fond til skolen, hvilket Teddy naturligvis blev meget taknemmelig for.
PULS bevilgede i 2016 penge til en mur med låge ud mod vejen. Oprindeligt var det planen, at de ældste børn skulle få mere plads til at holde frikvarter, men praksis
viste, at Teddy og Caretakerne bruger det til at dyrke grøntsager, så de nu kan give eleverne sundere mad.

FGM projektet (2015 – 2018)
På tilsynsrejsen besøgte vi nogle af FGM grupperne. Vi spurgte ind til deres erfaringer med FGM, VSLA og hønsehold. De var meget engagerede i alle tre projekter. De var meget glade for at være med i en gruppe, der kunne støtte og lære af hinanden.
De bliver indbyrdes inspirerede af at lære af hinanden. For flere år siden var de stoppet med at omskære de små pige, havde indført en alternativ
rite og var nu i fuld gang med at give deres nabobyer oplysning og støtte til at stoppe FGM. VSLA kurset var de også meget glade for. Nu havde de
fået råd til at give deres børn bedre mad og sende dem i skole. Hønseholdet er det sidste, de har modtaget kursus i. Først fik de
hønekyllinger og byggede hønsehuse og senere fik de en hanekylling. De takkede meget for projekterne og den viden, de har fået.
I en anden gruppe havde de også haft stor succes med alle tre projekter. Deres erfaringer med FGM var som ovenstående gruppe. Med hensyn til
VSLA havde de allerede efter 1 år haft 7 mio tz.sh – 22.000 dkr. i renter, så de havde holdt en stor fest for andre kvinde og mænd i området, så alle kunne se, hvad gruppen lavede. De havde fået fremstillet T-shirts med påskrift ”HJÆLP TIL SELVHJÆLP gruppen fra Kimakowa – menneskerettigheder”, som de solgte, og de havde også lavet indsamling, hvor de fik 2 mio tz.sh. yderligere, så nu havde de næsten 30.000 dkr. til fordeling. Det var så godt, at kvinderne udefra nu også gerne ville være
med i en gruppe, og at mændene vidste besked om, hvad grupperne lavede. Så nu ville kvinderne have nye moderne huse. Det bliver forberedt, at projektet i dette område skal stoppe medio 2018, hvorefter det er op til masaierne selv at fortsætte projektet.

KIWAKKUKI (2014 – 2017) Rombo Distrikt.
Nyt projekt med Superfarmere. 1. juli 17. – 30. juni 2019.
Det oprindelige landbrugsprojekt på Kilimanjaro sluttede i juni 2017. De oprindeligt 8 grupper har efter halvandet år udvidet sig med 11 nye grupper og senere med endnu 4 søstergrupper i nærområdet. Desudenhar de organiseret sig i en andelsbevægelse. I alt har over 3000 farmere med deres husstand nydt godt af dette projekt.
PULS har i samarbejde med vores lokale syd partner søgt og fået et mindre landbrugsprojekt i Rombo Distrikt. DMRU har bevilget en to årig forlængelse fra juli 2017 til 30. juni 2019.
Det specielle ved dette projekt er, at undervisningen af de lokale bønder foregår gennem de såkaldte superfarmere, der er særligt dygtige bønder, der er oplært i det tidligere projekt. Det vil sige, at undervisningen foregår gennem ” bonde til bonde” oplæring. Projektet kan derfor gøres meget billigere end det oprindelige projekt, hvor underviserne var agronomer, der havde lang og dyr transport.
Metoderne er de samme: tilpasset landbrugsteknologi, spare/ låne grupper, oplysning om HIV og AIDS, træning i rettigheder og relevant lovgivning samt lederudvikling inden for bondegrupperne og træning af facilitatorer, de såkaldte superfarmere, der kan fortsætte træning i tilstødende landsbyer. Landsbyledere, distriktsledere og ansatte landbrugsrådgivere involveres og trænes, så de bedre kan bidrage til at forankre resultaterne til gavn for bæredygtighed.
Fotograf Egon Rix har givet tilsagn om, at han vil optage en film om projektet, så PULS kan dokumentere strategien med Hjælp til Selvhjælp.
Filmen skal belyse superfarmernes rolle som forandringsagenter. Filmen kan bruges både i Danmark og i Afrika.

Landbrugsprojekt i Likamba. (September 2016 – august 2020)
Oprindeligt tilbød PULS dette område et pilotprojekt i 2007. På det tidspunkt takkede flere bønder nej, men nogle få sagde ja tak, og
opnåede fine resultater. PULS og VM Tarm startede i 2016 et lille pilotprojekt i Likamba. Denne gang meldte bønderne sig frivilligt, da de havde set, hvad projektet indebar af muligheder. Dette projekt er blevet udvidet med 2 landsbyer og forlænget til 2020 med støtte fra DMRU.
Undervisningen vil dermed foregå i 4 landsbyer med to grupper på hver 35 bønder i hver grupper. Så i alt 280 personer fra hver deres husstand bliver oplært. Alle skal være over 18 år, alle fattige, men med jord. Mindst 50 % af deltagerne skal være kvinder. Hver deltager skal forpligte sig på at oplære mindst 3 andre bønder, så optimalt 1120 husstande får gavn afundervisningen. RIPAT bønderne skal give bananstiklinger og såsæd gratis til dem, de underviser.
Bønderne vil blive præsenteret for mange forskellige muligheder og metoder i forhold til afgrøder, husdyrhold, økonomi, vandopsamling og træplantning, og dermed kan de se en udvej fra fattigdom.
Projektet vil også organisere bønderne, så de kan opbevare, transportere og sælge deres varer sammen. (Forløber for andelsbevægelse) Deltagerne er aktive. Organiseringen er fleksibel. Det er vigtigt, at bønderne har ejerskab til det, der foregår. Hjælp til Selvhjælp. Vi har erfaring for at der er stor forskel deltagernes forudsætninger – om de har tradition for kvægavl eller agerdyrkning.
Deltagerne vil lære om opsparing af penge i et VSLA system. De bliver oplyst om HIV og AIDS, træning i rettigheder herunder FGM og relevant lovgivning samt lederudvikling.
Distriktsguvernøren vil sørge for, at projektet er anerkendt af regeringen, embedsmænd og lokale landsbyledere og kirken.

Småskolerne.
PULS fik ikke midler til kapacitetsopbygning hos Kulturstyrelsen til de skoler, der af forskellige årsager ikke fungerede. Det viste sig i september 2017, at alle skoler undtagen en nu er i gang. Den slumrende skole er i Mbujuni, som vi ellers har givet mere end nogen anden skole uden for byen. Det er dejligt at mindst 11 skoler nu klarer sig uden hjælp fra PULS.

Afslutning.
Vi arbejder fortsat på at nedbringe vores udgifter til trykning af nyhedsbreve og porto. Det har været en rigtig god hjælp, at vi har fået så mange nye e-mail adresser. Tak for det.

PULS har en stærk folkelig forandring i Danmark, det er vi meget stolte af.
PULS præsenterer strategien Hjælp til Selvhjælp. Vi støtter afrikanernes egne bestræbelser på at klare sig selv.

Jens Krüger Rasmussen

© Copyright - PULS