Bestyrelsesmedlemmer i PULS 2022

Formand:
Jens Krüger Rasmussen, Lemvig.
Næstformand:
Kristine Kaaber Pors, København NV
Kasserer:
Birthe Østerby, Lemvig.
Øvrige medl.:
Grete Steffensen, Holstebro.
Tine Bock, Aarhus.
Poul Klitgård Jensen, Aulum.
Edel Skovborg, Herning.
Kristina Grosmann Due, Charlottenlund

Suppleanter:
Arne Hjorth, Brønderslev.
Henrik Kähler, Hørsholm.