Bestyrelsesmedlemmer i PULS 2023

Formand:
Jens Krüger Rasmussen, Lemvig.

Næstformand:
Kristine Kaaber Pors, København NV
Kasserer:
Birthe Østerby, Lemvig.
Øvrige medl.:
Grete Steffensen, Holstebro.
Erna Clausen Andersen, Snejbjerg
Luna Olischer, København V.
Poul Klitgård Jensen, Aulum.
Edel Skovborg, Herning.
Kristina Grosmann Due, Charlottenlund

Suppleanter:
Bjarne Venø Christensen, Herning
Henrik Kähler, Hørsholm