Formålsparagraffer

Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp er en kristen NGO (ikke statsorganisation), der ikke er bundet til en bestemt kirkelig retning. Foreningen blev oprettet i 1992 og formålet er at formidle sponsorhjælp til selvhjælp i ulande, hvor vi støtter modtagernes egne bestræbelser på at forbedre deres tilværelse og blive selvhjulpne.

Vi ønsker specielt at give støtte til skolegang og uddannelse for de dårligst stillede – især gadebørn og fattige unge piger. Indtægterne til arbejdet kommer i form af gaver og bidrag fra medlemmer samt fra firmaer og fonde.

Fokusområder

De sidste mange år har vi arbejdet primært i Tanzania. Vi ønsker specielt at give støtte til skolegang og uddannelse for de dårligst stillede – især gadebørn og fattige unge piger. Indtægterne til arbejdet kommer i form af gaver og bidrag fra medlemmer samt fra firmaer og fonde.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med en række andre NGO’er både i Danmark og lokalt i Tanzania. Vi samarbejder bl.a med den lokale NGO HSH, RECODA, KIWAKKUKI, FARAJA, Teddy Cosmas.Vi har løbende dialog om udviklingen i projekterne og rejser ofte til Tanzania på tilsyn.