Kære alle sammen.

Formandsberetning i PULS den 14. marts 2020.

Dette er min sjette beretning som formand for Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke medlemmer og ikke medlemmer, som har støttet økonomisk og takke vores partnere i og uden for bestyrelsen for et virkeligt godt samarbejde. Vi glæder os over, at projektets arbejde er respekteret både i Tanzania og i Danmark.  PULS har et stabilt medlemstal med ca. 400 i hele landet, desuden støtter to danske kirker i Sydslesvig. PULS har en sund økonomi takket være mange sponsorer – blandt andet, Sct. Nicolai Genbrug i Rønne, Ydre Missions basar i Esbjerg og Videbæk Kristne Friskole. Mange enkeltpersoner har givet store gaver og desuden har PULS fået testamenterede gaver fra afdøde medlemmer.

Centerskolen i Sakina (HSH) 2019 har været et vanskeligt år for HSH skolen. To ledende medarbejdere er blevet afskediget og retsforfulgt på grund af økonomisk svindel. Men deres adfærd har også påvirket skolens drift og antallet af elever. Skolen fik i 2018 ny bestyrelse, ny koordinator og ny regnskabsfører, som vi håber kan løse problemerne. Det er aftalt med den nye bestyrelse, at vi månedligt får en rapport om skolens økonomi og daglige drift. Desuden vil de revidere alle medarbejderes jobbeskrivelse, så der er en klar og enig prioritering af skolens retning. Udenrigsministeriet og DMRU har sammen med den lokale revisor afsluttet svindelsagen. PULS fik nogle af de udlæg, vi har haft, dækket af DMRU, hvilket vil fremgå af regnskabet for 2020. PULS støtter stadigt skolen med skolepenge til 40 fattige elever. Vi håber det bedste for dem.

Majengo House   Teddys School har nu haft sit fjerde år som en selvstændig organisation. Teddy og regnskabsføreren Betty har hvert kvartal redegjort for aktiviteterne på skolen og skolens økonomi. Vi ved således, hvad de indsamlede midler er brugt til og hvad, der er tilbage. Da en del af caretakerne har HIV eller AIDS, bruger de ofte penge på medicin, hospitalsbehandling og transport. På skolen bruger de penge til mad til eleverne og vedligehold af bygningerne. Videbæk Kristne Friskole har indsamlet skolesager til eleverne og et større beløb til Teddys sociale fond, hvilket de er meget glade for.

FGM projektet, der nu hedder FAYOWODO (2019 -2021) er et nyt projekt, der bygger på indhøstede erfaringer fra de foregående projekter. Dette projekt er langt større end de foregående med 16 grupper. 8 grupper i Longido og 8 grupper i Babati. 345 kvinder har fået undervisning. Desuden er der dannet flere kommitter med lokale ledere, regeringsembedsmænd, præster og biskopper.

Alle grupper får undervisning i VSLA spare-låne forhold, hvilket vi erfaringsmæssigt ved er meget motiverende for deltagerne. Gruppernes udvikling bliver fulgt nøje. Fremmødet bliver registreret, ligesom hvor mange penge, de sparer op, hvad de tager i rente, tilbagebetaling af lån, ledelse, hvilke emner grupperne er blevet undervist i, antal måltider om dagen, husdyr, handikap, alder m.m. På den måde kan man følge de enkelte deltagere og justere efter behov.

KIWAKKUKI (2017 – 2019). PULS har søgt CISU om et nyt landbrugsprojekt i et område kaldet Siha. Projektet bygger på de indhøstede erfaringer fra Old Moshi, Rombo og Mamsera, tidligere DMRU projekter. Det nye projekt bygger stadigt på ”bonde til bonde oplæring” med indbygget spredningseffekt. Planen er at opbygge 40 nye grupper med 35 deltagere i hver i løbet af en 4-årig periode.

Desværre blev ansøgningen i første omgang ikke godkendt af CISU. PULS har valgt at fortsætte det gamle projekt midlertidigt til juni 2020. PULS har samtidigt fået rådgivning fra CISU, har omskrevet og indsendt ansøgningen igen, hvor vi har forsøgt at forklare os bedre. Vi håber, at projektet bliver godkendt, da vore samarbejds-partnere i syd venter på svar. Vi har fået tilsagn fra de lokale myndigheder, at de vil støtte projektet med lokale penge og mandskab. Det må man da kalde civilsamfunds udvikling!

Landbrugsprojekt i Likamba. (September 2016 – august 2020) Dette projekt må siges, at være særdeles vellykket. Der er nu 12 velfungerende RIPAT grupper, der er uddannet 128 superfarmere og 4 regerings landbrugskonsulenter. Der er oprettet 12 VSLA grupper med 345 deltagere, der til sammen har opsparet, hvad der svarer til 110.000 d.kr. Dette er meget over det forventede resultat, da netop dette område var ekstremt fattigt, da PULS først hjalp med symaskiner, en vandtank til opsamling af regnvand og penge til en kirke. På de 18 år, der er gået, er der sket en transformation i hele området.

De 8 grupper har oprettet en andelsforening. Så grupperne kan blive registreret af myndighederne og kan oprette deres egen bankkonto. Projektet skal evalueres inden afslutningen i august 2020. Vi ser frem til resultaterne.

Solar cooker. PULS har etableret et lille pilotprojekt i samarbejde med Henrik Kähler. Han havde ideerne og PULS havde kontakterne. Målet er at udvikle et solkomfur, der er så attraktivt for befolkningen, at mange vil udskifte bål med sol, hvilket er bedre både for deres helbred, miljø og økonomi. I samarbejde med lokale afprøves den nye teknologi, så modellen kan tilpasses lokale forhold.

Afslutning. Vi arbejder fortsat på at nedbringe vores udgifter til trykning af nyhedsbreve og porto. Det har været en rigtig god hjælp, at vi har fået så mange nye e-mail adresser. Bestyrelsen i PULS vil gerne rose vores medlemmer for, at mange af jer har fulgt vores opfordring til at sende kontingent og gaver mere spredt over året. Det har lettet arbejdet for de bestyrelsesmedlemmer, der holder styr på regnskabet og indberetning til skat. Tak for det.

Da gennemsnitsalderen i PULSs bestyrelse er lidt over 70 år, vil vi gerne opfordre interesserede yngre personer til at deltage og eventuelt lade sig vælge ind i bestyrelsen. Det kan være en fordel at have nogen indsigt i og interesse for ulandsproblematikker og kendskab til engelsk. Det kan tage tid at blive oplært til at kende vores kontakter, partnere og projekter. Men til gengæld er det et rigtigt spændende og meningsfuldt arbejde, som aldrig er kedeligt

PULS har en stærk folkelig forankring i Danmark, det er vi meget stolte af. PULS repræsenterer strategien Hjælp til Selvhjælp. Vi støtter afrikanernes egne bestræbelser på at klare sig selv.

Jens Krüger Rasmussen.

© Copyright - PULS