NYT - NYT - NYT - se nederst på denne side!

Landbrug

I 2002 startede et landbrugsprojekt hvor PULS gennem en dygtig afrikansk agronom har ydet støtte til undervisning i nye dyrkningsmetoder og anvendelse af nye resistente plantesorter og samtidig undervises i opsamling og rensning af regnvand og andre vigtige emner. Dette projekt blev så en stor succes, at Rockwoolfonden i 2006 overtog projektet, som de videreudviklede, og i dag er mange tusinde lokale bønder blevet oplært og kan klare sig selv.

 

Dansk selvhjælps-koncept skal redde afrikanske småbønder fra sult og fattigdom.          

ROCKWOOL Fondens koncept til udvikling af landbrug i fattige egne er nu færdigudviklet og overdrages til en af verdens største internationale NGO’er, World Vision Tanzania, hvorved konceptet udbredes til gavn for småbønder i Afrika. En aftale mellem de involverede parter underskrives i Arusha i Tanzania tirsdag den 24. januar 2017.

RIPAT (Rural Initiative for Participatory Agricultural Transformation) er et koncept, der har til formål at nedbringe fattigdom, sult og underernæring blandt småbønder ved at forbedre landbrug og husdyrproduktion via hjælp-til-selvhjælp-princippet. Konceptet er udviklet af ROCKWOOL Fonden i samarbejde med den lokale tanzaniske NGO RECODA, der siden 2006 har igangsat en række projekter i Tanzania. Her har man eksperimenteret med lokalt forankrede jordbrugs-teknikkere og sociale innovationer med henblik på at sprede brugen af nye og forbedrede afgrøder og husdyr blandt småbønder. Det overordnede formål har været at øge produktion og indkomst for de deltagende bønder.

En forskningsbaseret evaluering af RIPAT-projekterne har blandt andet vist, at de deltagende bønder og deres familier forbedrede deres kost væsentligt – især i perioden inden næste høst, hvor sulten typisk sætter ind - hvilket først og fremmest gavnede børn under fem år, som dermed sikredes en normal vækst og udvikling. Forskningsresultaterne viste endvidere, at deltagende bønder fik større selvstændighed og i høj grad holdt op med at arbejde som daglejere, men derimod begyndte at ansætte daglejere som hjælp i egen fødevareproduktion.

Resultaterne har været så gode, at World Vision Tanzania overtager ejerskabet for RIPAT-modellen i samarbejde med RECODA med henblik på at anvende modellen i deres udviklingsprogrammer.  World Vision har særlig fokus på at forbedre børns vilkår – hvorfor netop RIPATs dokumenterede effekt i forhold til at gøre forældre i stand til at brødføde deres børn har været af afgørende for deres beslutning.

-          ”Vi er utroligt stolte af, at en så stor og respekteret organisation som World Vision har taget RIPAT-konceptet til sig. Det er ROCKWOOL Fondens ambition at udvikle og tilbyde løsninger på væsentlige samfundsudfordringer. Med World Vision Tanzanias overtagelse af RIPAT er der sikret en forankring, der giver optimale betingelser for, at konceptet kan være med til at styrke produktion og indkomstgrundlag for småbønder i Tanzania – og forhåbentlig i en lang række andre afrikanske lande på sigt”, siger programleder Elin Schmidt, Direktør i ROCKWOOL Fonden

 

Læs om RIPAT-projekterne og deres evalueringer på ROCKWOOL Fondens hjemmeside

Besøg RIPATS hjemmeside

KIWAKKUKI

Formålet med projektet er via RIPAT-metoden, gruppemobilisering og klimatilpassede landbrugsmetoder, at forbedre levevilkårene i de fattige lokalsamfund i Moshi Distrikt, Kilimanjaro, Tanzania, med integration af de hiv-smittede, således at stigmatiseringen af de hiv-smittede formindskes. Komponenterne er tilpasset landbrugsteknologi, spare- og lånegrupper, oplysning om hiv/aids, træning i rettigheder og relevant lovgivning samt lederudvikling inden for bondegrupperne og træning af facilitatorer, de såkaldte super farmere, der kan fortsætte træningen i tilstødende landsbyer. Landsby- og distriktsledere og ansatte landbrugsrådgivere involveres og trænes, så disse bedre kan bidrage til at forankre resultaterne til gavn for bæredygtigheden. Den bærende tanzanianske partner i dette mindre projekt er KIWAKKUKI (KWK), der i 15 år har arbejdet med omsorg og støtte til hiv-smittede, og siden 2014 har orienteret sig mod RIPAT som en ny, ressourcebaseret tilgang. KWK har stået i lære hos RECODA, den tanzanianske grundlægger af RIPAT, Dominique Ringo, der er agronom og ekspert i tørkeresistente afgrøder. Ringo er leder af konsulentvirksomheden RECODA. Han har sammen med Rockwoolfonden udviklet RIPAT modellen. I evalueringsrapporten (Oktober 2017) fremgår det, at de oprindeligt 8 grupper efter halvandet år havde oprettet 11 nye grupper og efter andre halvanden år yderligere 4 grupper, så der nu er 23 grupper. Spredningseffekten er slående. De oprindelige 8 grupper har nu organiseret sig i andelsbevægelser med demokratiske vedtægter, valgt formand og ansat kasserer, de har endog fået oprettet en bankkonto.

Det oprindelige landbrugsprojekt på Kilimanjaro sluttede i juni 2017. PULS har i samarbejde med vores lokale syd partner søgt om et mindre landbrugsprojekt i Rombo Distrikt. DMRU har bevilget en to årig forlængelse i Rombo Distrikt fra juli 2017 til 30. juni 2019.

Det specielle ved dette projekt er, at undervisningen af de lokale bønder foregår gennem de såkaldte superfarmere, der er særligt dygtige bønder, der er oplært i det tidligere projekt. Det vil sige, at undervisningen foregår gennem ” bonde til bonde” oplæring. Projektet kan derfor gøres meget billigere end det oprindelige projekt, hvor underviserne var agronomer, der havde lang transport. I foråret 2018 skal vi rejse til Tanzania sammen med Egon Rix (DR1 fotograf for Søren Ryge) for at lave en film om udviklingen i dette projekt. Det forventes at filmen foreligger i efteråret.

Metoderne er de samme: tilpasset landbrugsteknologi, spare/ låne grupper, oplysning om HIV og AIDS, træning i rettigheder og relevant lovgivning samt lederudvikling inden for bondegrupperne og træning af facilitatorer, de såkaldte superfarmere, der kan fortsætte træning i tilstødende landsbyer. Landsbyledere, distriktsledere og ansatte landbrugsrådgivere involveres og trænes, så de bedre kan bidrage til at forankre resultaterne til gavn for bæredygtighed.

Klik her for en kort udgave af en beskrivelse af videreudviklingen af landbrugsprojekterne (teksten er fra filmmanus til en kommende Puls-film)

 

 

 

 

 

Gør en forskel

 

 

Se billeder og video

Billeder og video fra vores projekter

 

Vores vedtægter

Vores vedtægter
Læs vores vedtægter
 

Årsberetning 2019

Årsberetning 2014
Formandens beretning på generalforsamlingen

_________________________________________________________________________________________________________________

  

Hvad går pengene til?

  • Administ.omkostn.             4%
  • Rejseudgifter                      4%
  • Andet                                    1%
  • Projekter i Tanzania          91%

 

 

 
 
 
PULS
Projekt U-Landshjælp til Selvhjælp
c/o formand Jens Krüger Rasmussen
Kabbelvej 41
7620 Lemvig
61 31 01 41

Kontakt os
Puls kan også kontaktes på tlf.: 25 70 17 42
e-mail: stoette@ulandshjaelp.dk                                                   

Kontooplysninger
Reg. 9570
Kontonummer: 3866149
Giro
386-6149
MobilePay: 910486 (NB! nummeret her er nyt, pr. 1. november 2019)

 

Besøgende - tæller startet 23-06-2017

Today 22 / Yesterday 27 / Week 146 / Month 406 / All 29936

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions