FGM – Female Genital Mutilation. (Kvindelig omskæring)

FGM

I 2006 startede PULS på foranledning af vores samarbejdspartnere i Tanzania et projekt mod kvindelig omskæring og bortgiftning af småpiger. Begge dele har været forbudt i landet i mange år, men udføres desværre stadigvæk i visse områder af landet. Dette skyldes især gamle kulturtraditioner og manglende oplysning.

PULS fik overdraget en lille pige på 9 år, der mistede sin far som 5-årig, blev omskåret. Blev gift, da hun var 7 år. Den seksuelle og voldelige mishandling hun var udsat for, gjorde hende ”skør” og indelukket. Kendskab til disse hændelser udløste hos PULS et ønske om at være med til at bekæmpe dette uvæsen, hvilket vi drøftede med vores lokale partnere.

Vores samarbejdspartnere nedsatte en komite, som planlagde, hvordan undervisning imod FGM kunne tilrettelægges. PULS skulle på den anden side finansiere lønninger til underviserne og materiale. Dette tiltag blev så stor en succes, at Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling siden 2010 med midler fra Danida har sponseret projektet, der stadigvæk har hovedsæde på HSH skolen.

Undervisning mod kvindelig omskæring foregår på den måde, at en læge først fortæller om, hvordan kvinden er skabt. Derefter vises en lille film om en pige, der bliver omskåret. Herefter kommer en sygeplejerske og fortæller om såvel de fysiske som de psykiske konsekvenser overgrebet får på pigen. En jordemor orienterer om hvilke lang tids eftervirkninger indgrebet får for de unge kvinder i forbindelse med svangerskab og fødsel. Herefter kommer en jurist og orienterer om at det iflg. Tanzanias lov er forbudt både at omskære piger og at gifte dem bort. De skal være over 18 år og selv bestemme, hvem de vil giftes med. Mødet slutter med at en præst siger til forsamlingen, at hvis der er nogen her, der går ind for, at man skal omskære piger, så må de mene at de er klogere end Gud. Se filmen her på hjemmesiden.

Nu må man huske at masai folket er et meget stolt og traditionsbundet folk, så der har været en del modstand mod at ændre traditionerne. De gamle mænd bestemmer suverænt over klanen, og for flere af dem står deres stammetraditioner over Tanzanias lov. De yngre generationer er det lettere at arbejde med, for de har lidt åbenhed over for vestlig påvirkning (næsten alle har mobiltelefon). Mange unge ønsker at komme i skole og få uddannelse.

 

Fra dagbogen september 2017

Monduli Jue.

Sambeke, der er vores fieldworker, fortalte om gruppens start, der havde været meget vanskelig. Han havde for tre år siden besøgt dem tre gange, kvinderne havde svært ved at komme til tiden. Så Sambeke syntes, at han spildte sin tid. Derfor holdt han op med at komme der i et halvt år. Så blev han ringet op af en repræsentant fra Monduli Jue, der spurgte om, hvor han blev af. De havde aftalt et nyt møde, og gruppen var kommet i gang igen. I starten havde der været meget modstand mod forandring. Efter at de havde forstået FGM konceptet havde de fået træning i spare/låne (VSLA), Det havde de også fået galt fat i, så Sambeke havde brugt tid på ekstraundervisning, for at lære dem systemet.

Tre danske lægestuderende deltog på denne tur.

 Da vi ankom var kun 14 til stede ud af 30 kvinder, men 5 mere kom senere. De havde gået og skulle først hente vand. Som sædvanligt introducerede vi os selv.

Deres leder Nana Jenny var talsmand for gruppen. Hun sagde at de var meget glad for at se gæsterne og glade for de forandringer det har medført i deres samfund. Nu ved vi noget om FGM, og vi har lært at spare op og vi er begyndt at lære om hønsehold. Men tørken gør det svært for os alle.

Efter indledningen gik mødet i gang med VSLA. Kvinderne sad i nummerorden og fik udleveret deres bankbøger. Enkelte fik flere bankbøger, da de repræsenterede andre ikke tilstedeværende medlemmer. Så begyndte indbetalingerne i nummerorden. Til den sociale fond, skulle hvert medlem betale 200 tz. Sh først (65 øre). Dernæst mindstebeløbet 1000 tz.sh (2,83 d.kr), der kunne max. Indbetales 5000 tz.sh (14,15 d.kr). Det indbetalte beløb blev markeret med et stempel i deres bankbog. Gruppen havde strenge regler. Hvis ikke man fik sendt afbud, kom for sent, afbrød pengetællerne, ikke havde slukket for sin telefon, glemte at betale kvik lån tilbage, eller man forstyrrede, risikerede man en bøde. Det indbetalte beløb på denne dag var 110.000 tz.sh (300 d.kr). Dernæst gik gruppen over til tilbagebetaling af kviklån. Det er højrentelån med kort løbetid. De 5, der blev kaldt op, beklagede sig over, at de ikke vidste, de skulle betale i dag. De blev truet med, at deres rente ville blive fordoblet, fordi de havde glemt, at de skulle betale i dag. Derefter betalte alle undtagen en. En blev syg og fik lov til at gå. Efter hun var gået ud, sagde lederen at de ingen information havde fået fra hende, så hun ville få en bøde næste gang.

Efter VSLA havde vi en snak med dem om, hvad de bruger lånene til. De fortalte at det første halve år havde de næsten kun brugt kviklån, på max 50.000 tz.sh (141 d.kr), men nu, hvor de har over 3mio.tz. sh. (10.000 d.kr) og de kan låne op til 400.000 tz.sh (1100 d.kr) i 3 måneder til lav rente. De havde brugt lånene til råvarer, så de kunne sælge suppe, kød, majs, sodavand og andet på markedet. Andre havde små butikker eller hoteller. 14 har fået kyllinger og hønsehuse, så nu er de klar til også at få en hane.

Vi spørger ind til, hvordan det er at være i gruppen, og hvad de har lært, og hvad det har ændret i deres liv. Her vågnede kvinderne rigtigt op og mange ville gerne fortælle om deres erfaringer.

·        Flere sagde: Vi har sendt vores børn i skole - også secondary school.

·        ”Jeg er blevet mere uafhængig og selvstændig. Tidligere brugte jeg tiden på at passe hus og børn, mens jeg ventede på, at min mand skulle komme hjem med sukker, sæbe eller andet jeg manglede. Nu er jeg altid i gang. Har en forretning. Jeg har penge. Min mand spørger, om jeg vil tage lån til ham.”

·        En tidligere ngariba sagde: ” FGM var for mig en indkomst, men nu kan jeg får penge fra banken, og jeg kan få andre ngaribaer til at stoppe.”

·        De tidligere ngaribaer takkede for oplæringen mod FGM. De var meget optagede af at sprede deres nye viden ved møder og i kirker. Og nu kender de også til alternative overgangsriter. De er startet med spredning i 4 landsbyer.

·        Alle var enige om, at undervisning er meget vigtig og vejen frem. De vil gerne selv lære mere, så de kvalificeret kan undervise andre.

Vi spurgte gruppen, om de havde noget, de gerne ville spørge os om. En fra gruppen rejste sig og spurgte om, hvorfor vi var interesserede i at stoppe FGM, og om vi havde mange omskårne piger i Danmark.

Vi fortalte dem, at kvinder i Danmark ikke var omskårne og aldrig har været det. For 11 år siden var vi blevet præsenteret for problemet her i Tanzania. Her mødte vi en kun 9 årig pige, der var blevet omskåret som 5 årig, gift som 7 årig og som 9 årig fysisk og psykisk medtaget. Dette gjorde et voldsomt indtryk på os, så vi måtte involvere de lokale samarbejdspartnere, vi kendte. Det viste sig, at disse var enige med os i at stoppe FGM. De nedsatte en komite, der skulle strukturere undervisning og PULS lovede at betale deres udgifter. Efter 4 år var der blevet meget stor efterspørgsel på denne undervisning, og vi henvendte os til DMRU, der siden har finansieret projektet.

 De 3 unge lægestuderende fik meget ud af turen. De fik et indblik i den barske virkelighed, som de aldrig vil glemme. På hjemvejen spurgte de en del ind til detaljer, som vi efter bedste evne besvarede. Selv om vi har været på sidelinjen til FGM i mange år, kan vi stadigt selv undres og være uforstående. Men man bliver meget taknemmelig og rørt, når man er i selskab med disse grupper af kvinder, der i løbet af få år har brudt med stammens ældgamle traditioner og oven i købet fået menneskerettigheder på dagsordenen. Tænk, det er kun ti år siden, at en masai mand kunne sælge sin kone eller døtre for en ko eller flere. Jo, de har taget udvikling til sig. De har fået en stemme, de bliver lyttet til og de er stolte af det. Gud ske tak og lov.

 

 

 

 

Gør en forskel

 

 

Se billeder og video

Billeder og video fra vores projekter

 

Vores vedtægter

Vores vedtægter
Læs vores vedtægter
 

Årsberetning 2019

Årsberetning 2014
Formandens beretning på generalforsamlingen

_________________________________________________________________________________________________________________

  

Hvad går pengene til?

  • Administ.omkostn.             4%
  • Rejseudgifter                      4%
  • Andet                                    1%
  • Projekter i Tanzania          91%

 

 

 
 
 
PULS
Projekt U-Landshjælp til Selvhjælp
c/o formand Jens Krüger Rasmussen
Kabbelvej 41
7620 Lemvig
61 31 01 41

Kontakt os
Puls kan også kontaktes på tlf.: 25 70 17 42
e-mail: stoette@ulandshjaelp.dk                                                   

Kontooplysninger
Reg. 9570
Kontonummer: 3866149
Giro
386-6149
MobilePay: 910486 (NB! nummeret her er nyt, pr. 1. november 2019)

 

Besøgende - tæller startet 23-06-2017

Today 22 / Yesterday 27 / Week 146 / Month 406 / All 29936

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions